راهنمای طراحی قالب های وبلاگ ایران پلاس

به آموزش طراحی قالب وبلاگ ایران پلاس خوش آمدید . در این جا شما با شکل کلی قالب وبلاگ ، تگ های موجود برای طراحی و همچنین طریقه ی طراحی وبلاگ در سیستم وبلاگ ایران پلاس آشنا خواهید شد .در ابتدا به معرفی شکل کلی قالب وبلاگ می پردازیم و در ادامه به معرفی تگ ها و طریقه استفاده ی آنها خواهیم پرداخت و در آخر نیز به طریقه ی طراحی یک قالب می پردازیم

شکل کلی قالب وبلاگ :

قالب وبلاگ ایران پلاس دارای سه قسمت مجزا می باشد . این سه قسمت عبارتند از :

قالب اصلی :
این قسمت مشخص کننده ی شکل ظاهری وبلاگ شماست که بعد از طراحی کلی آن شما به قرار دادن تگ های بلوک های وبلاگ در آن و سپس به طراحی تک تک بلوک ها به طور جداگانه می پردازید. در ابتدا شاید برای شما طراحی قالب مقداری مشکل به نظر برسد ولی بعد از یادگیری کامل طراحی قالب خواهید دید که ویژگی به کار رفته در این سیستم , قدرت مانور شما را در طراحی چند برابر کرده است و به شما این امکان را می دهد از وبلاگ خود حتی در حد و اندازه های یک وب سایت استفاده کنید و فقط با خرید یک domain و اضافه کردن آن بر روی آدرس وبلاگ خود از آن به عنوان یک وب سایت استفاده کنید

برای مثال قالب پیش فرض موجود بر روی سیستم دارای سه تکه است . تکه بالایی که محل قرار گرفتن بنر وبلاگ است , تکه سمت راست که محل قرار گرفتن بلوک ها و در اصل منو های وبلاگ می باشد و تکه وسط وبلاگ که محل قرار گرفتن صفحات وبلاگ ( برای مثال پست ها , آرشیو و لینکستان ) می باشد

پس قالب اصلی نحوه ی قرار گرفتن عناصر صفحه به خصوص بلوک ها و صفحات وبلاگ را معین می کند


صفحات اصلی :
در این قسمت شما پس از طراحی کلی یعنی همان قالب اصلی به طراحی صفحات وبلاگ می پردازید

برای مثال به طراحی صفحه ی نمایش پست و یا آرشیو و یا لینکستان می پردازید . ویژگی اینکار این است که شما دیگر نیازی به طراحی کل قالب و تغییر کلی ندارید بلکه با تغییر این کدها تغییراتی کلی بر روی هر صفحه اعمال می شود . باید توجه داشته باشید این تغییرات شکل ظاهری قسمت صفحات را تغییر می دهد نه شکل ظاهری کل صفحه

برای مثال با تغییر کد های صفحه آرشیو شما نحوه ی نمایش آرشیو خود را تغییر می دهید نه شکل ظاهری صفحه آرشیو . شما برای تغییر کلی در وبلاگتان باید تغییرات را در قالب اصلی اعمال کنید


بلوک ها :
در آخر به بلوک های قالب می رسیم . مهمترین ویژگی وبلاگ ایران پلاس را می توان بلوک های آن و تنوع آنها دانست . بعد از طراحی قالب اصلی و قرار دادن تگ های مربوط به هر بلوک در آن , شما باید به طراحی جداگانه ی هر بلوک و نحوه ی نمایش آن بپردازید .

در قسمت سوم آموزش طراحی قالب وبلاگ , شما به طور کامل از طریقه طراحی این سه بخش و نحوه ی سازگار کردن هر قسمت با قسمت دیگر به طور عملی و با مثال آشنا می شوی
معرفی تگ ها :
تگ های قالب , عناصر حیاتی برای طراحی یک قالب می باشند و شما نمی توانید قالب طراحی شده ی خود را بر روی سیستم قرار دهید مگر با به کار بردن صحیح تگ ها در کدهای خود.در اینجا ابتدا به معرفی تگ های اصلی که حضور آنها الزامی است می پردازیم و سپس با معرفی جداگانه ی هر تگ اصلی به تگ های فرعی آن تگ خواهیم پرداخت


تگ های اصلی :

<pbxmain>
این تگ در قالب اصلی قرار می گیرد . این تگ مشخص کننده ی مکان صفحات وبلاگ می باشد . با قرار دادن این تگ شما محل قرار گرفتن صفحات اصلی وبلاگ را تعیین می کنید

<mainpages> </mainpages>
این تگ مشخص کننده ی کد های مربوط به صفحه می باشد و یک تگ باز و یک تگ بسته دارد . این تگ جاهایی قرار می گیرد که می خواهیم یک سری از کدها تکرار شوند . برای مثال در صفحه اصلی شما برای تکرار کد های مربوط به هر پست از این کد استفاده می کنید تا با ارسال هر پست , پست شما در صفحه اصلی قرار بگیرد

<block></block>
این تگ جاهایی در بلوک ها قرار می گیرد که می خواهیم یک سری از کدها تکرار شوند .

<blogpages></blogpages>
این تگ مربوط به صفحه بندی صفحاتی است که بیش از یک صفحه می شوند و دارای 2 تگ فرعی است. برای مثال در صفحه ای همچون صفحه ی پست ها بعد از ارسال مثلا 10 پست صفحه اول تشکیل می شود و بقیه پست ها تا پست 30 ام در صفحه 2 قرار می گیرند و به همین ترتیب جلو می رود این کد صفحات را به شما نشان می دهد

 
 
<pagesurl>
مشخص کننده ی لینک صفحات است

<pagesnumber>
مشخص کننده ی شماره ی صفحات است


<titleblog>
این تگ عنوان وبلاگ شما را نشان می دهد . محل قرار گیری آن در قالب اصلی می باشد

<desblog>
این تگ مربوط به توضیحات وبلاگ شما می باشد . محل قرار دادن این کد در قالب اصلی است . ( توضیحات وبلاگ را شما می توانید از مدیریت وبلاگ » تنظیمات » مشخصات وبلاگ مشخص کنید )

<rss>
این تگ مربوط به rss کل وبلاگ است و در قالب اصلی قرار می گیرد


تگ های بلوک ها :

<dailynote>
این تگ مربوط به بلوک سخن روز است و در قالب اصلی قرار می گیرد . باید متذکر شویم که این تگ هیچ گونه تگ فرعی ندارد و جای آن معمولا بالای تگ <pbxmain> می باشد ولی با توجه به سلیقه طراح هرجای صفحه می توان آنرا قرار داد

<pbxpoll>
این تگ مشخص کننده ی بلوک نظرسنجی است و در کد قالب اصلی قرار می گیرد

<pbxboard>
تگ مربوط به تابلوی گفتمان می باشد و باید آنرا در قلب اصلی به کار برد

<pbxmenu>
این تگ مربوط به منو های اصلی وبلاگ می باشد . گزینه های موجود در منو اصلی را شما می توانید از مدیریت وبلاگ » مدیریت منو ها » مدیریت آیتم های منوی وبلاگ اضافه و حذف کنید

<pbxdailylink>
تگ مربوط به بلوک لینک های روزانه می باشد و باید در قالب اصلی قرار بگیرد

<pbxarchive>
این تگ بلوک آرشیو وبلاگ را نمایش می دهد و محل قرار دادن این کد در قالب اصلی است

<pbxdir>
این تگ مشخص کننده ی بلوک لینکستان است و در قالب اصلی قرار می گیرد

<pbxstat>
تگ مربوط به بلوک آمار وبلاگ می باشد و محل قرار گیری آن در قالب اصلی می باشد

<pbxlogo>
این تگ مشخص کننده ی بلوک لوگوها می باشد و در قالب اصلی قرار می گیرد

<pbxwriters>
این تگ مشخص کننده ی بلوک نويسندگان می باشد و در قالب اصلی قرار می گیرد

<pbxcats>
این تگ مشخص کننده ی بلوک بخش ها می باشد و در قالب اصلی قرار می گیردحال به معرفی تگ های فرعی هر یک از تگ های اصلی از تگ های صفحات اصلی می پردازیم

صفحه اصلی :

کدهای این بخش و بخش نمایش هر پست کاملا یکسان میباشند و در بخش نمایش هر پست توضیح داده میشوند.

نمایش هر پست :


<title>
این کد عنوان مطلب ارسالی شما را نشان می دهد

<note>
این کد متن نوشته ی شما را نمایش می دهد

<date>
این کد تاریخ ارسال نوشته ی شما را نمایش می دهد

<url>
این کد لینک مستقیم نوشته ی شما را نمایش می دهد

<rss>
این کد نوشته ی شما را نمایش می دهد

<rate>
این کد امتیازدهی نوشته ی شما را نمایش می دهد

<comments> </comments>
این کد نظرات نوشته ی شما را نمایش می دهد و دارای دو کد فرعی می باشد ( تگ های زیر بیت این دو تگ قرار می گیرند )

 

<commentnumber>
تعداد نظرات شما را نمایش می دهد

<commentlink>
کد لینک صفحه نظرات می باشد و باید در بین کد های باز و بسته ی نظرات قرار بگیرد تا شما را به صفحه نظرات لینک کند
 

<writername>
این کد نام نویسنده ی نوشته ی شما را نمایش می دهد

<writerfamily>
این کدنام خانوادگی نوشته ی شما را نمایش می دهد

<count>
این کد تعداد بازدید نوشته ی شما را نمایش می دهد

<hit>
این کد تعداد نوشته ی شما را نمایش می دهد

<cat>
این کد بخش نوشته ی شما را نمایش می دهد

<pic> </pic>
این کد برای تصویر نوشته ی شما می باشد و دارای یک کد فرعی می باشد(تگ زیر بین این دو تگ قرار می گیرد )
 
<picurl>
این کد تصویر نوشته ی شما را نمایش می دهد


آرشیو وبلاگ :
برای طراحی صفحه آرشیو شما تنها نیاز دارید قالبش را طراحی کنید و تگ های زیر را در بین دو تگ<mainpages> </mainpages>  قرار دهید و آرشیو خود را مشاهده کنید

<year>
 سال پست را در آرشیو نمایش می دهد

<month>
ماه پست را در آرشیو نمایش می دهد

<url>
لینک پست را در آرشیو نمایش می دهد و شما را لینک می کند به صفحه پست مربوطلینکستان :
برای طراحی صفحه آرشیو شما تنها نیاز دارید قالبش را طراحی کنید و تگ های زیر را در بین دو تگ<mainpages> </mainpages>  قرار دهید و لينكستان خود را مشاهده کنید

<catname>
نام بخش را نمایش می دهد

<catid>
شماره ی هر بخش را نشان می دهد

<title>
عنوان لینک شما را نشان می دهد

<url>
لینک شما را به آدرس داده شده توسط شما می برد

<alt>
آدرس مستقیم لینک شما را نشان می دهد

<hit>
تعداد لینک شما را مشخص می کندبخش های وبلاگ :
 برای طراحی صفحه بخش های وبلاگ شما تنها نیاز دارید قالبش را طراحی کنید و تگ های زیر را در بین دو تگ<mainpages> </mainpages> قرار دهید و صفحه بخش های وبلاگ خود را مشاهده کنید

<id>
مشخص کننده ی شماره بخش است

<title>
این تگ نام بخش را نشان می دهد

<url>
لینک شما را فعال می کند و شما را به صفحه مورد نظر می برد

<pic>
تصویر بخش را نشان می دهد

<note>
توضیحات بخش را نشان می دهد

<posts>
تعداد پست های موجود در هر بخش را نشان می دهددرباره من

در این صفحه توضیحاتی در رابطه با خودتان مینویسید .حال به معرفی تگ های فرعی تگ های بلوک ها می پردازیم

<pbxmenu>
 
 
<block> </block>
این تگ هر چیزی بین آن قرار بگیرد به طور خودکار تکرار می شود و حسن آن این است که شما در جاهایی که نیاز به تکرار کدهاتان دارید تنها یک بار کدتان را می نویسید و بین این تگ قرار می گیرید. برای مثال تگ های زیر را برای یک بار نیاز است بین این تگ قرار دهید و از قسمت مدیریت وبلاگ » مدیریت منوها هر آنچه لینک بخواهید به بلوک منوی اصلی خود بیفزایید<title> عنوان لینک را مشخص می کند

<title>
عنوان لینک را مشخص می کند

<url>
مشخص کننده ی آدرس لینک است و معمولا به صورت <a/>  یک تگ برای مثال<title> و یا متن شما <"<a href="<url> بکار می رود


<target>
نوع باز شدن لینک را معین می کند که باید از قسمت مدیریت وبلاگ » مدیریت منوها نوع آن را تعیین کنید<pbxpbxdailylink>
 
 
<block> </block>;
این تگ هر چیزی بین آن قرار بگیرد به طور خودکار تکرار می شود و حسن آن این است که شما در جاهایی که نیاز به تکرار کدهاتان دارید تنها یک بار کدتان را می نویسید و بین این تگ قرار می گیرید.

<title>
عنوان لینک را مشخص می کند

<url>
مشخص کننده ی آدرس لینک است و معمولا به صورت <a/>  یک تگ برای مثال<title> و یا متن شما <"<a href="<url> بکار می رود
<pbxarchive>
 
 
<block> </block>
این تگ هر چیزی بین آن قرار بگیرد به طور خودکار تکرار می شود و حسن آن این است که شما در جاهایی که نیاز به تکرار کدهاتان دارید تنها یک بار کدتان را می نویسید و بین این تگ قرار می گیرید.

<daily>
مشخص کننده ی آرشیو روزانه است

<monthly></monthly>
مشخص کننده ی آرشیو ماهانه است و دارای سه تگ فرعی است که عبارتند از :
   
<year>
سال آرشیو را مشخص می کند
<month>
ماه آرشیو را مشخص می کند
url>
لينك  آرشیو را مشخص می کندد<pbxdir>
 
 
<block> </block>
این تگ هر چیزی بین آن قرار بگیرد به طور خودکار تکرار می شود و حسن آن این است که شما در جاهایی که نیاز به تکرار کدهاتان دارید تنها یک بار کدتان را می نویسید و بین این تگ قرار می گیرید.

<title>
عنوان لینک را مشخص می کند

<url>
مشخص کننده ی آدرس لینک است و معمولا به صورت <a/>  یک تگ برای مثال<title> و یا متن شما <"<a href="<url> بکار می رود

<alt>
آدرس مستقیم لینک را نشان می دهد و معمولا به جای مقدار صفت title در کد <a href> قرار می گیرد برای مثال<a/>  یک تگ برای مثال<title> و یا متن شما

 <<a href ="<url>" <alt>

<hit>
تگ مشخص کننده ی تعداد hit لینک می باشد<pbxstat>
 
 
<total>
تعداد کل بازدید های شما را نشان می دهد

<today>
تعداد بازدیدهای روزانه شما را نشان می دهد

<yesterday>
تعداد بازدیدهای دیروز شما را نشان می دهد

<thismonth>
تعداد بازدیدهای ماه جاری را نشان می دهد

<thisyear>
تعداد بازدیدهای سال را نشان می دهدد

<post>
تعداد کل پست های شما را نشان می دهد

<link>
تعداد کل لینک های موجود در لینکستان شما را نشان می دهد

<logo>
تعداد کللوگوهای موجود شما را نشان می دهد

<poll>
تعداد کل نظرسنجی های  شما را نشان می دهد 
<pbxlogo>
 
 
<block> </block>
این تگ هر چیزی بین آن قرار بگیرد به طور خودکار تکرار می شود و حسن آن این است که شما در جاهایی که نیاز به تکرار کدهاتان دارید تنها یک بار کدتان را می نویسید و بین این تگ قرار می گیرید.

<title>
عنوان هر لوگو را نشان می دهد

<logourl>
آدرس تصویر ارائه شده را نشان می دهد

<link>
آدرسی که پس از کلیک بر روی لوگو صفحه به آنجا هدایت میشود را نشان می دهد

<hit>
تگ مشخص کننده ی تعداد hit لینک می باشد<pbxwriter>
 
 
<block> </block>;
این تگ هر چیزی بین آن قرار بگیرد به طور خودکار تکرار می شود و حسن آن این است که شما در جاهایی که نیاز به تکرار کدهاتان دارید تنها یک بار کدتان را می نویسید و بین این تگ قرار می گیرید.

<firstname>
نام نويسنده را مشخص می کند

<lastname>
نام خانوادگي نويسنده را مشخص می کند

<posts>
تعداد نوشته هاي  نويسنده را مشخص می کند

<profile>
آدرس پروفايل  نويسنده را مشخص می کند
<pbxcats>
 
 
<block> </block>;
این تگ هر چیزی بین آن قرار بگیرد به طور خودکار تکرار می شود و حسن آن این است که شما در جاهایی که نیاز به تکرار کدهاتان دارید تنها یک بار کدتان را می نویسید و بین این تگ قرار می گیرید.

<id>
شماره ي بخش  را مشخص می کند

<title>
عنوان بخش  را مشخص می کند

<url>
آدرس بخش  را مشخص می کند

<posts>
تعداد نوشته هاي  بخش  را مشخص می کند

جهت اطلاعات بیشتر و مطرح کردن سوالات و مشکلات خود با وبلاگ تیم پشتیبانی در تماس باشید : www.Support.iranplus.net  |  www.Help.iranplus.net

نوشته شده توسط : امیر ابراهیم  فلاحیان